Jianshui Confucian Temple Community Health Service Center (Lin’an)

Lin'an Road, Jianshui, Honghe, Yunnan, China
Titre complet: Jianshui Confucian Temple Community Health Service Center


Indications

Note les coordonnées GPS:


  • GPS

    23.611704, 102.824287
  • Emplacement

    Chine, Yunnan, Lin’an
  • Adresse

    Lin'an Road, Jianshui, Honghe, Yunnan, China